Εκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com
BECHSTEIN VARIO HDS Digital Muting System
Ψηφιακό σύστημα που αποκαλείται συνήθως "Silent System"
Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα πιάνα BECHSTEIN(όρθια και με ουρά).
Ήχοι πιάνων τελευταίας γενιάς, ισορροπημένοι και ευχάριστοι ακόμη
και στην διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μπορείτε να παίξετε μέρα
και νύχτα χωρίς κανείς να σας ακούει.
-6 ήχοι πιάνων
-3 Organ, harpsichord
-3 e-pianos
-2 strings
-4 μνήμες
-Μετρονόμος  
-USB
-2 έξοδοι ακουστικών 
-LINE IN/OUT.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην χώρα
προέλευσης (Γερμανία): € 2.429-. (+ΦΠΑ ).
BECHSTEIN B-112 Modern:
Διαστάσεις:
Υ 113 cm x Μ 149 cm.x B 57,4 cm
| 235 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα προέλευσης (Γερμανία)
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό € 11.490.-
Λευκό γυαλιστερό € 12.690.-

BECHSTEIN B-112 Modern:Chome:
Μαύρο γυαλιστερό € 12.490.-
Λευκό γυαλιστερό € 13.790.-

BECHSTEIN B-116 Accent:
Διαστάσεις:
Υ 116 cm x Μ 151 cm.x B 61 cm | 236 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα προέλευσης
(Γερμανία) (χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ. € 12.490.-
Λευκό γυαλ. € 13.790.-

BECHSTEIN B-124 Imposant:
Διαστάσεις:
Υ 124 cm x Μ 151 cm.x 62 cm | 244 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα προέλευσης
(Γερμανία) (χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ. € 13.290.-
Λευκό γυαλ. € 14.690.-

BECHSTEIN B-116 Compact
Διαστάσεις:
Υ 116 cm x Μ 149 cm.x B 58 cm/237 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
στην χώρα προέλευσης
(Γερμανία) (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ.€ 12.490.-
Καρυδιά γυαλ./Σατινέ/ Μαόνι γυαλ./Σατινέ/
Κερασιά γυαλ./Σατινέ: € 14.990.-
Λευκό γυαλ.€ 13.790.-

BECHSTEIN B-120 Select:
Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 150 cm.x B 61 cm | 235 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα προέλευσης  (Γερμανία) (χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ.€ 12.790.-

Καρυδιά/Μαόνι/Κερασιά
Γυαλιστερό ή Σατινε.:€ 14.990.-
Λευκό γυαλ.€ 14.790.-Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

 

BECHSTEIN B-124 Style:
Διαστάσεις:
Υ 125 cm x Μ 151 cm.x 61 cm | 247 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα προέλευσης (Γερμανία)  (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ. € 13.290.-
Λευκό γυαλ. € 14.690.-
Καρυδιά,Μαόνι,Κερασια
γυαλ./Σατινέ: € 15.990.-