Εκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com
BECHSTEIN VARIO HDS Digital Muting System
Ψηφιακό σύστημα που αποκαλείται συνήθως "Silent System" .Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα πιάνα BECHSTEIN(όρθια και με ουρά).
Ήχοι πιάνων τελευταίας γενιάς, ισορροπημένοι και ευχάριστοι ακόμη και στην διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μπορείτε να παίξετε μέρα και νύχτα χωρίς κανείς να σας ακούει  : -6 ήχοι πιάνων -3 Organ, harpsichord -3 e-pianos -2 strings-4 μνήμες -Μετρονόμος   -USB -2 έξοδοι ακουστικών  -LINE IN/OUT. - Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου : € 2.429-. (+ΦΠΑ ).
C.BECHSTEIN A-114 Modern:
Διαστάσεις:  Υ 114 cm x Μ 149 cm.x B 57,4 cm | 235 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό € 11.990.-
Λευκό γυαλιστερό € 12.990.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
C.BECHSTEIN A-124 Imposant:
Διαστάσεις: Υ 124 cm x Μ 151 cm.x 62 cm | 244 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλ. € 13.290.-  Λευκό γυαλ. € 14.690.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
C.BECHSTEIN A-114 Compact
Διαστάσεις: Υ 116 cm x Μ 149 cm.x B 58 cm/237 kg. 
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλ.€ 12.490.- Καρυδιά γυαλ./Σατινέ/ Μαόνι γυαλ./Σατινέ/
Κερασιά γυαλ./Σατινέ: € 14.990.-  Λευκό γυαλ.€ 13.790.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

 
C.BECHSTEIN A-124 Style:
Διαστάσεις: Υ 125 cm x Μ 151 cm.x 61 cm | 247 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου: Μαύρο γυαλ. € 13.290.-
Λευκό γυαλ. € 14.690.-
Καρυδιά,Μαόνι,Κερασια γυαλ./Σατινέ: € 15.990.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
 
C.BECHSTEIN A-112 Modern Chome Art :
Διαστασεις :Υ 112 cm x Μ 149 cm. x B 57,4 cm | 231 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου :
Μαύρο γυαλιστερό € 11.990.-
Λευκό γυαλιστερό € 12.990.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)