Νέος Eκθεσιακός Χώρος
Κ.Βάρναλη 11
15433 Χαλάνδρι
Τηλ. :+30 210-3823840
pianos@diamantopoulos.c
om

Πάντοτε ανοιχτά στο :
pianos@diamantopoulos.com
...καθώς και κατόπιν ραντεβού.

Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936 !
ΩΡΑΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ : 10.30 -15.00
​ΣΑΒΒΑΤΟ : 11.00 -15.00
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 10.30-15.00 / 18.00-20.30