ΕΚΘΕΣΗ:
Κ.Βάρναλη 11
15433 Χαλάνδρι
Τηλ. :+30 210-3823840
pianos@diamantopoulos.c
om

Πάντοτε ανοιχτά στο :
pianos@diamantopoulos.com
...καθώς και κατόπιν ραντεβού.

Η ιστορίατου πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936 !
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ : 10.30 -15.00
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 10.30-15.00 / 18.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ : 11.00 -15.00
(Εκτάκτως Δευτέρα 23/9/2019 ΚΛΕΙΣΤΑ)