Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :
pianos@diamantopoulos.com
Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936.MARCO POLO

This example of a specifically
commissioned piano features
an unusual red high gloss varnish with an individually hand painted reproduction  of a Canaletto painting which celebrates the ancient connection between Venice and China.
Διαστάσεις: Διάφορες.
Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.
CHIOCCIOLA

Several types of exotic woods, including sycamore and maple, are combined with exceptional care and attention to create a stunning geometric design, exquisitely outlined with ornamentation of ebony wood and mother of pearl.
Διαστάσεις: Διάφορες.     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.

M.LIMINAL
Line The music of shape and the design of sound are created in the M. Liminal model, designed by NYT Line and Philippe Gendre.
Just as consonance and dissonance are organised in music, M. Liminal's shapes and colours are combined in asymmetric but orderly designs.
Inspired by the sea, the shape of the side evokes the profile of a wave while the black-silver colour that of a dolphin.
The red of the soundboard and black of the cast iron frame filter through the transparency of the plexiglas music stand.
Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.

GODL LEAF

A 24-carat gold leaf completely covers this F228 piano model, giving it a touch of royal prestige. The transparent polyester that protects the gold leaf returns to the surface a precious luminosity of iridescent shades.
Διαστάσεις: 228 cm.     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.


STRAUSS
Traditionally turned legs, hand-carved music desk and harp shaped lyre create the elegance of this mock 19th century piano. The underside of the lid is veneered with a natural maple wood which creats a unique visual impact.
Διαστάσεις: Διάφορες.     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.

ROYAL

Two very different briers such as myrtle brier and red elm brier, wood and mother of pearls inlays repeated creating a joyous visual impact are the elegant characteristics of this model F156.
Διαστάσεις: 156cm.     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.
SILVER
The inside of the instrument has been totally covered in black lacquer, including the surface of the soundboard. The iron frame has been varnished in silver and all other parts have been chromium plated. This unusual matching of colors was conceived by the world renown architect, Norman Foster.This model has been called "Silver" because of the impact created by the silver iron frame.
Διαστάσεις: Διάφορες.     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.


AMBOINA

The caseworks of our pianos can be beautifully decorated with exquisite woods such as this piano finished with Amboina burr, a rare and precious material, which originates from Indonesia.
Διαστάσεις: Διάφορες.     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.
MALACHITE
Fine inlays of natural and colored exotic woods embellish this model F212. Mother of pearl with the semi-precious stone Malachite, give birth to a complex design featuring arabesques.
Διαστάσεις: 212 cm.     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.

 
MACASSAR

This refined piano, F228 model, is fully realized in Macassar Ebony, a dark wood endowed with typical amber streaks that render the instrument particularly elegant and valuable.
Διαστάσεις: 228 cm     Τιμή: : € Κατόπιν παραγγελίας.