Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας από το 1936.
 
Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com
 
K-15EATx3l K-200 ATX3      K-300 ATX3     K-500 ATx3     K-500ATX3
 CA-98  
CS-11
 
C.BECHSTEIN
Vario

 

Hybrid Pianos
Η νέα εποχή των Πιάνων
Η συνύπαρξη του κλασικού με την ψηφιακή τεχνολογία


                  novus nv-10