ΚΑWAI K-15 E
Διαστάσεις: Υ 110 cm x Μ 149 cm.x B 59 cm/196 kg.
Μαύρο- Μαόνι - Λευκό γυαλιστερο
ΚΑWAI K-200
Διαστάσεις:
Υ 114 cm x Μ 148 cm.x B 57 cm | 206 kg.
Μαύρο - Μαόνι - Λευκο γυαλιστερο.
Με Silver Hardware:
Μαύρο - Kαρυδια - Λευκο γυαλιστερο
ΚΑWAI K-500
Διαστάσεις:
Υ 130cm x Μ 150 cm.x B 62 cm | 238 kg.
Μαύρο γυαλιστερο
ΚΑWAI K-600
Διαστάσεις:
Υ 134cm x Μ 154 cm.x B 65 cm/247 kg.
Μαύρο γυαλιστερο


K-600 AS :
Με πεντάλ sostenuto Μαυρο γυαλιστερο

ΚΑWAI K-800 AS
Διαστάσεις:
Υ 134cm x Μ 152 cm.x B 65 cm|260 kg.
Μαύρο γυαλΙστερο


Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936 !
ΚΑWAI K-300
Διαστάσεις:
Υ 122 cm x Μ 151 cm.x B 59 cm | 227 kg.
Μαύρο- Λευκο γυαλιστερο
Με Silver Hardware:
Μαύρο - Λευκο γυαλιστερο
Κ-15 ΑΤΧ-p
(Αny Time Silent System) Μαύρο 
Κ-200ΑΤΧ3 (Αny Time Silent System)
Μαύρο - Λευκό Γυαλιστερό.
Με Silver Hardware:
Μαύρο - Kαρυδια- Λευκο γυαλιστερο

Κ-500 ΑΤΧ3 (Αny Time Silent System)
Μαύρο Γυαλιστερό

Κ-300ΑΤΧ3 (Αny Time Silent System)
Μαύρο - Λευκο γυαλιστερο
Με silver Hardware
Μαυρο - Λευκο γυαλιστερο.
Κ-300 AURES
Μαύρο γυαλιστερό

Κ-500 ΑURES
Μαύρο Γυαλιστερό


Κ-15 ΑΤ3L 
(Αny Time Silent System) Μαύρο