Έκθεση: Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
Τηλ. :+30 210 3823840   www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com

ΚΑWAI K-15 E
Διαστάσεις: Υ 110 cm x Μ 149 cm.x B 59 cm/196 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ. € 3.420,00-Μαόνι Γυαλ./Λευκό γυαλ. € 3.740,00.-
ΚΑWAI K-200
Διαστάσεις:
Υ 114 cm x Μ 148 cm.x B 57 cm | 206 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ: € 4.278,00.-
Μαόνι Γυαλ./Λευκο γυαλ.:4.782,00.-
Με Silver Hardware:
Μαύρο γυαλ.:4.530,00.-
Kαρυδια Γυα./Λευκο γυαλ.:5.034,00.-
ΚΑWAI K-500
Διαστάσεις:
Υ 130cm x Μ 150 cm.x B 62 cm | 238 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ. € 7.101,00.-
ΚΑWAI K-600
Διαστάσεις:
Υ 134cm x Μ 154 cm.x B 65 cm/247 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ. € 8.899,00.-


K-600 AS :
Με πεντάλ Μαυρο γυαλιστερο
sostenuto
:€ 9.622,00.-
ΚΑWAI K-800 AS
Διαστάσεις:
Υ 134cm x Μ 152 cm.x B 65 cm|260 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ. € 10.715,00.-


Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!
 
ΚΑWAI K-300
Διαστάσεις:
Υ 122 cm x Μ 151 cm.x B 59 cm | 227 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ: € 5.285,00.-
Λευκο γυαλ.:5.748,00.-
Με Silver Hardware:
Μαύρο γυαλ.:5.567,00.-
Λευκο γυαλ.: 5.790,00.-
Κ-15 ΑΤΧ-p
(Αny Time Silent System) Μαύρο Γυαλιστερό:4.765,00.-(χωρίς ΦΠΑ )
Κ-200ΑΤΧ2 (Αny Time Silent System)
(Τιμες χωρίς ΦΠΑ )

Μαύρο Γυαλιστερό: 5.789,00.
Λευκό Γυαλιστερό: 6.420,00
Με Silver Hardware:
Μαύρο γυαλ.: 6.050,00.-
Kαρυδια Γυα./Λευκο γυαλ.: 6.513,00.-

Κ-500 ΑΤΧ2 (Αny Time Silent System)
(Τιμες χωρίς ΦΠΑ )
Μαύρο Γυαλιστερό: € 9.034,00.-
Κ-500 ΑΤΧ2-f  (Soundboard Speaker
(Τιμες χωρίς ΦΠΑ )
System) Μαύρο Γυαλιστερό:€ 9.622,00.-
Κ-600 ΑΤΧ2 (Αny Time Silent System)
(Τιμες χωρίς ΦΠΑ )
Μαύρο Γυαλιστερό: € 10.833,00.-
Κ-300ΑΤΧ2 (Αny Time Silent System)
(Τιμες χωρίς ΦΠΑ )
Μαύρο Γυαλιστερό: 6.698,00.
Λευκο γυαλ.: 7.260,00.-
Με silver Hardware
Μαυρο γυαλ.: 7.076,00.-
Λευκο γυαλ.:  7.303,00.-