ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Η "Ι.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΙΑΝΑ  1936" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τούς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.
Τήρηση αρχείου
Με βάση το Ν.2472/97 διατηρούμε τα εμπορικά προσωπικά σας στοιχεία ως αρχείο και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το νόμο.
Προστασία προσωπικών στοιχείων
Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την εταιρεία "Ι.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΙΑΝΑ 1936 " . Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με την εταιρεία μας.
Η σύνδεσή με την ηλεκτρονική μας σελίδα γίνεται με ασφαλή σύνδεση μέσω κρυπτογράφησης και τα στοιχεία προστατεύονται και στη διαδρομή τους .
Εγγυήσεις- Ανταλλαγές
Σε περιπτώσεις χρήσης των πιάνων σε ανοιχτούς ή επαγγελματικούς χώρους η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 έτη.
Αποποίηση ευθύνης
H εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.

 
Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!