Έκθεση:  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
   Τηλ. :+30 210 3823840       www.diamantopoulos.com      email :pianos@diamantopoulos.com
Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

                           Concert Artist  Series
                                                  CA-17

Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στήν Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ) :€ 1.705.-
Για τις δικές μας τιμές, επικοινωνήστε.

For Our prices please contact us.

    Prospectus
   Ivory touch
  3 sensor system
RM 3 Grand  II  Wood-keys Keyboard Action
  Ακούστε...
VIDEO
                                                                                                ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Premium Satin  Rosewood
Premium Satin    White 
Premium Satin  Black