Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
   Τηλ. :+30 210 3823840    www.diamantopoulos.com      email :pianos@diamantopoulos.com
Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

                                   MP  Series
Professional
Stage piano


Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στήν Ευρώπη χωρίς βάση (χωρίς ΦΠΑ ):

€ 2.033.-
Για τις δικές μας τιμές, επικοινωνήστε.

For Our prices please contact us.

   Ivory touch
  3 sensor system
Responsive Hammer Action II
    Prospectus