Δ/νση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
   Τηλ. :+30 210 3823840  FAX : +30 210 3301412,       www.diamantopoulos.com      email :pianos@diamantopoulos.com
Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

                                                 VPC 1
Professional Controller

   Ivory touch
  3 sensor system
Responsive Hammer Action II


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ CONTROLLER.
   Προορίζεται για χρήση με virtual piano software. Διαθέτει το ξύλινο πληκτρολόγιο «RM3 Grand II» ,τριπλή πενταλιέρα F-30, εξόδους USB/MIDI και ειδικά σχεδιασμένο software editor.  Έχει την ίδια ακριβώς κατασκευή σασί με το MP10 και το ίδιο πληκτρολόγιο. Σε αντίθεση με το MP-10, το VPC-1 δεν διαθέτει γεννήτρια ήχων (tone generator), δηλαδή δεν παράγει ήχους, ούτε έχει οθόνη, ή knobs ή faders κ.λ.π.  
   Το VPC1 είναι μια έκδοση του MP10 η οποία προσφέρει λειτουργίες που το καθιστούν καταλληλότερο ως ένα virtual piano controller.