Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας από το 1936.
 
Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com