Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει
την υπογραφή μας από το 1936.


 
 Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840   www.diamantopoulos.com    email :pianos@diamantopoulos.com