Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!