Η ιστορία του πιάνου στήν Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από
το 1936.
Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ.:+30 210 3823840 www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com
                                  WILHELM  SCHIMMEL

W 114 Modern
Διαστάσεις:
Υ 114 cm x Μ 148 cm.x B 50 cm/199 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό : € 6.218.-
Λευκό /Μαόνι γυαλιστερό :€ 6.908.-
W 118 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 118 cm x Μ 152 cm.x B 62 cm | 235 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ.:€ 6.359.-
Λευκό γυαλ./Μαόνι γυαλ.:€ 7.068-

W 123 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 123 cm x Μ 154 cm.x B 62 cm/260 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ. :€ 7.555.-
Λευκό γυαλ./Μαόνι γυαλ.:€ 8.257.-
                                                     SCHIMMEL  Classic
C 116 Modern
Διαστάσεις:
Υ 116 cm x Μ 149 cm.x B 55 cm/248 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ. : € 10.393.-
Λευκό γυαλ. :€ 11.339.-
C 116 Modern Cubus
Διαστάσεις:
Υ 116 cm x Μ 149 cm.x B 55 cm | 248 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ. : € 10.393.-
Λευκό γυαλ. :€ 11.339.-
C 116 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 116 cm x Μ 149 cm.x B 55 cm/248 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ./ Kαρυδιά Satin/
Κερασια Satin/Δρύς Satin: € 8.988.-
Μαόνι γυαλ./Λευκό γυαλ. :€ 9.997.
C 120 RΟΥΑL
Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 149 cm.x B 62 cm/249 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ. : € 11.302.-
C 120 ROYAL INTARSIE FLORA
Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 149 cm.x B 62 cm | 249 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαόνι γυαλ. : € 12.797.-
C 120 Tradition MARKETERIE
Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 149 cm.x B 62 cm | 249 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαόνι γυαλ. : € 12.797.-
C 120
ELEGANCE MANHATAN

Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 150 cm.x B 62 cm | 249 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ.: € 10.792.-
Λεύκο γυαλ./Μαόνι γυαλ.: € 11.828.-
C 120 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 150 cm.x B 62 cm | 249 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ./Kαρυδιά Satin/]
Κερασια Satin/Δρύς Satin : € 11.130.-
Μαόνι γυαλ./Λεύκο γυαλ: € 12.139.-


C 126 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 126 cm x Μ 154 cm.x B 62 cm | 248 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασιου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ.:€ 12.169.-
Μαόνι γυαλ.:€ 13.227.-
C 130 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 130 cm x Μ 154 cm.x B 62 cm/250 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ.:€ 14.595.-
Μαόνι γυαλ.:€ 16.034.-
 
                                                SCHIMMEL Konzert
K 122 Elegance
Διαστάσεις:
Υ 130 cm x Μ 154 cm.x B 62 cm | 250 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλ.:€ 13.997.-
Λευκό γυαλ.:€ 15.056.-
Κ 125 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 125 cm x Μ 154 cm.x B 62 cm/253 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ.:€ 15.634.-
Μαόνι γυαλ.:€ 16.989.-
Κ 132 Tradition
Διαστάσεις:
Υ 132 cm x Μ 154 cm.x B 62 cm /266 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου (χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο γυαλ.:€ 17.693.-
Μαόνι γυαλ.:€ 19.232.-
Twin Tone  Silent System
Ψηφιακά συστήματα που αποκαλούνται συνήθως "Silent System" και μπορούν να εγκατασταθούν
σε όλα τα πιάνα (όρθια και με ουρά).
Περιέχουν ήχους πιάνων τελευταίας γενιάς, ισορροπημένους , ευχάριστους, ακόμη και στην
διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Έτσι μπορείτε να παίξετε μέρα και νύχτα χωρίς κανείς να σας ακούει.
Προσφέρονται οι παρακάτω δυο τύποι μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε :
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην χώρα προέλευσης (Γερμανία) :  € 2.750.- (+ΦΠΑ).
2)PIANODISK Silent System :Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην χώρα προέλευσης (Γερμανία):
€ 1.930.- (+ΦΠΑ ).


 


Διαστάσεις:  Υ 114 cm x Μ 148 cm.x B 50 cm/199 kg. Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό - Καρυδια - Δρύς  Σατινε :€ 5.922.- Λευκό /Μαόνι γυαλιστερό :€ 6.659.-
W 114 Tradition