Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

SK-2 -Classic Salon Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 180 cm x πλάτος 152 cm.| Βαρος : 324 kg.
Μαύρο γυαλιστερό

SK-3  - Conservatory Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 188 cm x πλάτος 152 cm.|
Βαρος :334 kg.
Μαύρο γυαλιστερό

SK-5 - Chamber Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 200 cm x πλάτος 153 cm.|
Βαρος : 351 kg.
Μαύρο γυαλιστερό

SK-6 - Orchestra Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 214 cm x πλάτος 154 cm.| Βαρος : 382 kg.
Μαύρο γυαλιστερό

SK-7 - Semi Concert Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 229 cm x πλάτος 157 cm.| Βαρος : 400 kg.
Μαύρο γυαλιστερό: Κ.Π.

SK-ΕΧ -Concert Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 278 cm x πλάτος 158cm.|
Βαρος : 504 kg.
Μαύρο γυαλιστερό . Κ.Π.

Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan