Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.comΗ ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

SK-2 -Classic Salon Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 180 cm x πλάτος 152 cm.| Βαρος : 324 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην Ευρώπη
(χωρίς ΦΠΑ ):  Μαύρο γυαλιστερό:€ 30.598.-€

SK-3  - Conservatory Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 188 cm x πλάτος 152 cm.|
Βαρος :334 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό:€ 39.748.- €

SK-5 - Chamber Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 200 cm x πλάτος 153 cm.|
Βαρος : 351 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό:€ 45.295.- €

SK-6 - Orchestra Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 214 cm x πλάτος 154 cm.| Βαρος : 382 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό:€ 52.168.- €

SK-7 - Semi Concert Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 229 cm x πλάτος 157 cm.| Βαρος : 400 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό:€ 58.487.- €

SK-ΕΧ -Concert Grand
Διαστάσεις:
Μήκος 278 cm x πλάτος 158cm.|
Βαρος : 504 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο γυαλιστερό . 112.429.-€ 


Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan
Handmade in Japan