Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφήμας
...από το 1936!

 
Κλασικά Πιάνα
                     Κόστος μεταφοράς κλασσικών πιάνων ΕΝΤΟΣ Αθηνών:

Η χρέωση μεταφοράς γίνεται ανάλογα με τον όροφο σύμφωνα με τον παρακάτω πινάκα και καλύπτει την μεταφορά, το ανέβασμα στον όροφο καθώς και την τοποθέτηση στο σημείο του σπιτιού που θα υποδειχτεί.

Όρθια πιανα                           Πιανα με Ουρά
Ισόγειο:      100€                      Ισόγειο :     160€
1ος όροφος: 115€                    1ος όροφος :180€
2ος όροφος: 125€                    2ος όροφος: 200€
3ος όροφος: 138€                    3ος όροφος: 230€
4ος όροφος: 150€                    4ος όροφος: 260€
5ος & 6ος όροφος: 160€          5ος & 6ος όροφος: 320€

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση γερανού, το κόστος του βαρύνει τον αγοραστή.
                         Κόστος μεταφοράς κλασσικών πιάνων ΕΚΤΟΣ Αθηνών:

-Τα πιανα παραδίδονται συσκευασμένα μέχρι την έδρα πρακτορείου μεταφορών που επιλέγει και υποδεικνύει ο αγοραστής.
-Τα έξοδα μεταφοράς από την έδρα του πρακτορείου μεταφορών στην Αθήνα, μέχρι τον τόπο διαμονής του αγοραστή καθώς και η τοποθέτηση του πιάνου μέσα στον χώρο του, βαρύνουν τον ίδιο.
                                           Κόστος μεταφοράς Ψηφιακών πιάνων ΕΝΤΟΣ Αθηνών:

Οι χρεώσεις μεταφοράς ψηφιακών πιάνων είναι οι παρακάτω:
Φορητά πιάνα (stage Pianos).
-Παράδοση εντός οικίας και συναρμολόγηση της βάσης : 35€
Σταθερά πιάνα (με έπιπλο).
-Παράδοση εντός οικίας και συναρμολόγησης της βάσης : 49€
Ψηφιακά πιάνα με Ουρά.
-Παράδοση εκτός οικίας : 89 €
-Παράδοση εντός οικίας και συναρμολόγησης της βάσης :
Η χρέωση μεταφοράς γίνεται ανάλογα με τον όροφο σύμφωνα με τον παρακάτω πινάκα και καλύπτει την μεταφορά, το ανέβασμα στον όροφο καθώς και την τοποθέτηση στο σημείο του σπιτιού που θα υποδειχτεί.
Ισόγειο 79€ - 1ος όροφος: 89€ - 2ος όροφος: 99€
3ος όροφος: 109€ - 4ος όροφος: 119€ - 5ος & 6ος όροφος: 129€
Σε περίπτωση που ειναι απαραίτητη η χρήση γερανού, το κόστος του βαρύνει τον αγοραστή.

                                     Κόστος μεταφοράς Ψηφιακών πιάνων ΕΚΤΟΣ Αθηνών:
-Τα πιάνα παραδίδονται συσκευασμένα μέχρι την έδρα πρακτορείου μεταφορών που επιλέγει και υποδεικνύει ο αγοραστής.
-Τα έξοδα μεταφοράς από την έδρα του πρακτορείου μεταφορών στην Αθήνα, μέχρι τον τόπο
διαμονής του αγοραστή καθώς και η τοποθέτηση του πιάνου μέσα στον χώρο του, βαρύνουν τον ίδιο.


 
Οι παρακάτω πίνακες χρέωσης μεταφορικών
αφόρουν ΜΟΝΟΝ
στα ΠΙΑΝΑ που ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ
από την εταιρεία μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι τιμές  αφόρουν

ΜΟΝΟΝ στα ΠΙΑΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ από την εταιρεία μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι τιμές  αφόρουν

ΜΟΝΟΝ στα ΠΙΑΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ από την εταιρεία μας.