Δ/νση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
Τηλ. :+30 210 3823840 FAX : +30 210 3301412 - email:  contact@diamantopoulos.com
ΙΣΤΟΡΙΑ 78ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΡΑΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

           Τό Πάθος σας για μουσική
       Τό Ταλέντο και η Δημιουργία σας
            Εχει την υπογραφή μας
                                      ...από το 1936.

 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ: 10.00-15.00 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 10.00-15.00 16.30-18.30
Στα ψηφιακά πιάνα!
Στα κλασικά πιάνα!