Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com
ΚΑWAI GL-10
Διαστάσεις: Μήκος  153 cm x πλάτος 150 cm.| 282 kg.
Μαυρο & Λευκό γυαλιστερο
ΚΑWAI GX-1
Διαστάσεις:
Μήκος 166 cm x πλάτος 150 cm.| 314 kg.
Μαύρο γυαλιστερο
ΚΑWAI GX-3
Διαστάσεις:
Μήκος 188 cm x πλάτος 152 cm./ 334 kg.
Μαύρο γυαλιστερο.

ΚΑWAI GX-5
Διαστάσεις:
Μήκος 200 cm x πλάτος 153 cm.| 351 kg.
Μαύρο γυαλιστερο

ΚΑWAI GX-6
Διαστάσεις:
Μήκος 214 cm x πλάτος 154 cm.| 382 kg.
Μαύρο γυαλιστερο.

ΚΑWAI GX-7
Διαστάσεις:
Μήκος 229 cm x πλάτος 157 cm.| 400 kg.
Μαύρο γυαλιστερο.Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!
 
ΚΑWAI GΧ-2
Διαστάσεις:
Μήκος 180 cm x πλάτος 150 cm.
324 kg.
Μαύρο/Λευκό/Καρυδια γυαλιστερο

GX-2 ATX (Αny Time Silent System)
Μαύρο Γυαλιστερό

ΚΑWAI GL-30
Διαστάσεις:
Μήκος 166 cm x πλάτος 150 cm.
312 kg.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου
στην Ευρώπη (χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο/Λευκό γυαλιστερο

ΚΑWAI GL-50
Διαστάσεις:
Μήκος 188 cm x πλάτος 150 cm.| 334 kg.
Μαύρο γυαλιστερο

GL-30 ATX-2  (Αny Time Silent System)
Μαύρο Γυαλιστερό.
GL-10 ATX-2  (Αny Time Silent System)
Μαύρο Γυαλιστερό.