Η ιστορία του πιάνου στήν Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από
το 1936.
Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com
W 180 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 180 cm x Πλάτος 153 cm/300 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 17.897.
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 19.124.

                                         WILHELM Schimmel
 
K 213 PEGASUS
Κατόπιν παραγγελίας

W 206 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 206 cm x Πλάτος 152 cm/380 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 23.725.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 25.515.-


                                                        SCHIMMEL CLASSIC


                                                              SCHIMMEL KONZERT
 
C 169 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 169 cm x Πλάτος 154 cm.| 338 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 26.773.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 28.469.

C 189 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 189 cm x Πλάτος 154 cm/361 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 29.710.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 31.896.-

C 213 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 213 cm x Πλάτος 154 cm/395 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 32.597.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 35.452.-

K 175 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 175 cm x Πλάτος 154 cm.| 353 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 41.384.-
​Μαόνι ή Γυαλιστερό : € 43.180.-

K 195 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 195 cm x Πλάτος 154 cm/376 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 46.222.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 48.119.-

K 219 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 219 cm x Πλάτος 154 cm/414 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 55.382.-
​Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό : € 57.679.-

K 230 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 230 cm x Πλάτος 154 cm.| 434 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 64.858.-

K 256 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 256 cm x Πλάτος 154 cm.| 484 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 73.833.-

K 280 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 256 cm x Πλάτος 154 cm.| 484 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 111.189.-