Η ιστορία του πιάνου στήν Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από
το 1936.
Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email :pianos@diamantopoulos.com
W 180 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 180 cm x Πλάτος 153 cm/300 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 17.227.
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 18.404.

                                         WILHELM Schimmel
 
K 213 PEGASUS
Κατόπιν παραγγελίας

W 206 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 206 cm x Πλάτος 152 cm/380 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 23.025.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 24.118.-


                                                        SCHIMMEL CLASSIC


                                                              SCHIMMEL KONZERT
 
C 169 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 169 cm x Πλάτος 154 cm.| 338 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα
παραγωγής(Γερμανία)(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 25.883.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 27.479.

C 189 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 189 cm x Πλάτος 154 cm/361 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
στην χώρα παραγωγής(Γερμανία)
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 28.740.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 30.336.-

C 213 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 213 cm x Πλάτος 154 cm/395 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
στην χώρα παραγωγής(Γερμανία)
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 31.597.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 33.192.-

K 175 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 175 cm x Πλάτος 154 cm.| 353 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην
χώρα παραγωγής(Γερμανία)(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 40.084.-
​Μαόνι ή Γυαλιστερό : € 41.680.-

K 195 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 195 cm x Πλάτος 154 cm/376 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
στην χώρα παραγωγής(Γερμανία)
(χωρίς ΦΠΑ ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 44.622.-
​Μαόνι ή Λευκό Γυαλιστερό : € 46.219.-

K 219 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 219 cm x Πλάτος 154 cm/414 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
στην χώρα παραγωγής(Γερμανία)
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 53.782.-
​Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό : € 55.379.-

K 230 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 230 cm x Πλάτος 154 cm.| 434 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου
στην χώρα παραγωγής(Γερμανία)
(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 62.858.-

K 256 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 256 cm x Πλάτος 154 cm.| 484 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα
παραγωγής(Γερμανία)(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 71.933.-

K 280 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 256 cm x Πλάτος 154 cm.| 484 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου στην χώρα παραγωγής(Γερμανία)(χωρίς ΦΠΑ):
Μαύρο Γυαλιστερό: € 108.489.-