Η ιστορία του πιάνου στήν Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από
το 1936.
W 180 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 180 cm x Πλάτος 153 cm/300 kg
Μαύρο/Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό


                                         WILHELM Schimmel
 
K 213 PEGASUS
Κατόπιν παραγγελίας

W 206 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 206 cm x Πλάτος 152 cm/380 kg.
Μαύρο/Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό


                                                        SCHIMMEL CLASSIC


                                                              SCHIMMEL KONZERT
C 169 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 169 cm x Πλάτος 154 cm.| 338 kg.
Μαύρο/Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό


C 189 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 189 cm x Πλάτος 154
cm/361 kg
Μαύρο/Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό


C 213 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 213 cm x Πλάτος 154 cm/395 kg.

Μαύρο/Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό


K 175 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 175 cm x Πλάτος 154 cm.| 353 kg.
Μαύρο/Μαόνι/Γυαλιστερό


K 195 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 195 cm x Πλάτος 154 cm/376 kg.
Μαύρο/Μαόνι/Λευκό Γυαλιστερό

K 219 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 219 cm x Πλάτος 154 cm/414 kg.
Μαύρο/Μαόνι/Λευκό
Γυαλιστερό

K 230 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 230 cm x Πλάτος 154 cm.| 434 kg.
Μαύρο Γυαλιστερό

K 256 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 256 cm x Πλάτος 154 cm.| 484 kg.
Μαύρο Γυαλιστερό

K 280 Tradition
Διαστάσεις:
Μήκος 256 cm x Πλάτος 154 cm.| 484 kg.
Μαύρο
Γυαλιστερό