Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
           Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com  email: pianos@diamantopoulos.com
C.BECHSTEIN VARIO HDS Digital Muting System
Ψηφιακό σύστημα που αποκαλείται συνήθως "Silent System"
Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα πιάνα BECHSTEIN(όρθια και με ουρά).
Ήχοι πιάνων τελευταίας γενιάς, ισορροπημένοι και ευχάριστοι
ακόμη και στην διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
Μπορείτε να παίξετε μέρα και νύχτα χωρίς κανείς να σας ακούει.
- 6 ήχοι πιάνων, 3 Organ, harpsichord, 3 e-pianos, 2 strings.
- USB - 2 έξοδοι ακουστικών - LINE IN/OUT.
- 4 μνήμες-Μετρονόμος.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου  € 2.429-.(+ΦΠΑ ).

Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!

W.HOFFMANN V 112:
Διαστάσεις: Υ 113 cm x Μ 151 cm.x B 56 cm
Βάρος: 212 kg
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλ.: € 5.990-.
Καρυδιά /Μαόνι /Λευκό γυαλ.: € 6.990-.
VARIO Silent System: € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
W.HOFFMANN V 120:
Διαστάσεις: Υ 121 cm x Μ 151 cm.x B 63 cm.
Βάρος: 231 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλ.€ 6.990 -.
Καρυδιά /Μαόνι /Λευκό γυαλ.€ 7.990-.
VARIO Silent System: € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

W.HOFFMANN V 126:
Διαστάσεις 125,5 cm x Μ 147 cm x B 62,5 cm
Βάρος :240 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλ.: € 7.990.-
Λευκό γυαλ. : € 8.990-.
VARIO Silent System : € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

W.HOFFMANN V131:
Διαστάσεις : 131,5 cm x Μ 151 cm.x B 63,5 cm
Βάρος :251 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλ.€ 8.990-.
VARIO Silent System : € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

W.HOFFMANN T 122:
Διαστάσεις: Υ 120 cm x Μ 147 cm.x B 60 cm | 230 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου :
Μαύρο γυαλ.€ 8.290-.
Καρυδιά/Μαόνι/Κερασιά/Λευκό
γυαλιστερό ή Σατινέ : € 9.590-.
VARIO Silent System : € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

W.HOFFMANN T 128:
Διαστάσεις: Υ 128 cm x Μ 147 cm.x B 63 cm | 238 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου :
Μαύρο γυαλιστερό : € 8.990-.
Καρυδιά/Μαόνι/Κερασιά /
Λευκό γυαλιστερό ή Σατινέ: € 10.590-.
VARIO Silent System : € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

 
 
VISIONTRADITION


PROFESSIONAL
W.HOFFMANN P 120:
Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 150 cm.x B 61 cm Βάρος: 245 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερο : € 9.390.-
Λευκό γυαλιστερό:  € 10.390-.
VARIO Silent System : € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

W.HOFFMANN P 126:
Διαστάσεις:
Υ 120 cm x Μ 150 cm.x B 63 cm .
Βάρος:252 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου :
Μαύρο γυαλιστερο: € : € 9.990-.
VARIO Silent System: € 2.429-.
W.HOFFMANN P 114:
Διαστάσεις:
Υ 114 cm x Μ 150 cm.x B 61 cm Βάρος: 235 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου :
Μαύρο γυαλιστερο : € 8.790.-
Λευκό γυαλιστερό:  € 9.790-.
VARIO Silent System : € 2.429-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)