Έκθεση :  Σόλωνος 137 Τ.Κ. 10677 Αθήνα.
Τηλ. :+30 210 3823840  www.diamantopoulos.com email : pianos@diamantopoulos.com
BECHSTEIN VARIO HDS Digital Muting System
Ψηφιακό σύστημα που αποκαλείται συνήθως "Silent System"
Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα πιάνα BECHSTEIN(όρθια και με ουρά).
Ήχοι πιάνων τελευταίας γενιάς, ισορροπημένοι και ευχάριστοι
ακόμη και στην διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
Μπορείτε να παίξετε μέρα και νύχτα χωρίς κανείς να σας ακούει.
6 ήχοι πιάνων, 3 Organ, harpsichord, 3 e-pianos, 2 strings,-4 μνήμες-Μετρονόμος
USB - 2 έξοδοι ακουστικών - LINE IN/OUT.
Προτεινόμενη τιμή εργοστασίου : Τιμη : € 4.539-. (+ΦΠΑ ).

Η ιστορία του πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...από το 1936!
 
W.HOFFMANN V 158 :
Διαστάσεις:
Μήκος 158 cm x Μ 151 cm.Βάρος 304 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 15.950.-
Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλι: € 17.950.-

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

W.HOFFMANN T 186 :
Διαστάσεις:
Μήκος 188 cm x Μ 154 cm.Βάρος:338 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 26.950-.
Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστρό: €29.950-.
W.HOFFMANN Τ 177 :
Διαστάσεις: Μήκος 177 cm x Μ 152 cm. Βάρος:318 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου :
Μαύρο γυαλ.€ 23.950.-
Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλ:€ 26.950.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
W.HOFFMANN Τ 161 :
Διαστάσεις: Μήκος 161 cm x Μ 151cm.
Βαρος 310 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 20.950.-
Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστρό:€ 23.950.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
W.HOFFMANN V 183 :
Διαστάσεις:
Μήκος 183 cm x Μ 152 cm.Βάρος: 341 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 19.950.-
Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστερό: € 21.950.-

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
W.HOFFMANN V 175 :
Διαστάσεις:
Μήκος 175 cm x Μ 150 cm. Βάρος :362 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 17.950.-
Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλ: € 19.950.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
 
​​W.HOFFMANN P 162 :
Διαστάσεις:
Μήκος 162 cm x Μ 151 cm.
Βάρος: 292 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 26.950-.
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)
                                                                     PROFESSIONAL
​​W.HOFFMANN P 188 :
Διαστάσεις:
Μήκος 188 cm x Μ 153 cm.
Βάρος: 312 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 29.950.-

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)

​​W.HOFFMANN P 206 :
Διαστάσεις:
Μήκος 206 cm x Μ 154 cm.
Βάρος : 379 kg.
Προτεινόμενες τιμές εργοστασίου:
Μαύρο γυαλιστερό: € 33.950.-
(Οι παραπάνω τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ)                                                                                                             TRADITION
                                                             VISION