Η ιστορίατου πιάνου στην Ελλάδα έχει την υπογραφή μας
...απότο 1936!
 
model V-158
​Διαστάσεις:
Μήκος 158 cm x Μ 151 cm. Βάρος 304 kg.
Μαύρο/Καρυδιά/Μαόνι/​Λευκό ​γυαλιστερόmodel T-177
​Διαστάσεις:
​Μήκος 177 cm x Μ 152 cm. Βάρος:318 kg.
Μαύρο/Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστερο
model T-161
​Διαστάσεις:
​Μήκος 161 cm x Μ 151cm   Βαρος 310 kg.
Μαύρο/Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστερό
model V-183
Διαστάσεις:
Μήκος 183 cm x Μ 152 cm.Βάρος: 341 kg.
Μαύρο/Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστερό

model V-175
Διαστάσεις:
Μήκος 175 cm x Μ 150 cm.  Βάρος :362 kg.
Μαύρο/Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστερο

model P-162
​Διαστάσεις:
Μήκος 162 cm x Μ 151 cm.
Βάρος: 292 kg.
Μαύρο γυαλιστερό
                                                                     PROFESSIONAL
model P-188
Διαστάσεις:
Μήκος 188 cm x Μ 153 cm.
Βάρος: 312 kg.
Μαύρο γυαλιστερό


model P-206
Διαστάσεις:
Μήκος 206 cm x Μ 154 cm.
Βάρος : 379 kg.
Μαύρο γυαλιστερό
                                                                                                             TRADITION
                                                             VISION

model T-186
​Διαστάσεις:
​Μήκος 186 cm x Μ 153 cm. Βάρος:312 kg.
Μαύρο/Καρυδιά/Μαόνι/Λευκό γυαλιστερο
C. BECHSTEIN VARIO HDS Digital Muting System

Ψηφιακό σύστημα που αποκαλείται συνήθως "Silent System"
Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα πιάνα BECHSTEIN(όρθια και με ουρά).
Ήχοι πιάνων τελευταίας γενιάς, ισορροπημένοι και ευχάριστοι
ακόμη και στην διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
Μπορείτε να παίξετε μέρα και νύχτα χωρίς κανείς να σας ακούει.
6 ήχοι πιάνων, 3 Organ, harpsichord, 3 e-pianos, 2 strings,-4 μνήμες-Μετρονόμος - USB - 2 έξοδοι ακουστικών - LINE IN/OUT.
C. BECHSTEIN VARIO HDS Digital Muting System

Ψηφιακό σύστημα που αποκαλείται συνήθως "Silent System"
Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα πιάνα BECHSTEIN(όρθια και με ουρά).
Ήχοι πιάνων τελευταίας γενιάς, ισορροπημένοι και ευχάριστοι
ακόμη και στην διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
Μπορείτε να παίξετε μέρα και νύχτα χωρίς κανείς να σας ακούει.
6 ήχοι πιάνων, 3 Organ, harpsichord, 3 e-pianos, 2 strings,-4 μνήμες-Μετρονόμος - USB - 2 έξοδοι ακουστικών - LINE IN/OUT.